Previous index

5 / 6

Next

04_Ghaui_Middleton_Ambrose 05 Oram House from Road
05 Oram House from Road
06_Assembly_Hall

Oram House, Iringa, from road, circa 1961.


Previous 5 / 6

Start Slideshow

Next